Politik

Gribskov Basketball Politik

1. Data- og privatlivspolitik

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Politikken er baseret på retningslinjerne fra Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab. Januar 2018

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Bestyrelsen i Gribskov Basketball er ansvarlig for datahåndtering, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


2. Fotopolitik 

Ved indmeldelse i Gribskov Basketball eller deltagelse ved Gribskov Basketball arrangementer  giver du automatisk samtykke til, at al billed- eller videomateriale med dig, eller dine børn, kan anvendes i forbindelse med markedsføring af klubben eller i socialt øjemed.  Fx kan billeder og videoer fra træning, sociale arrangementer og stævner ses anvendt i video-tutorials, på Gribskov Basketballs  Facebookside, - website, mv.  til gavn for klubbens medlemmer.  Klubben benytter ikke billed- eller videomateriale, der på nogen måde kan virke anstødeligt eller kompromitterende. Bemærk venligt, at Gribskov Basketballs Facebookside og - hjemmeside kan indeholde eksterne links til tredjeparts websites, som kan have interesse for klubbens medlemmer. Vi anbefaler derfor, at du selv kontrollerer de enkelte websites privatlivspolitikker og betingelser, inden du benytter dem. 


3. Børne- og samværspolitik 

Gribskov Basketball ønsker at være et trygt og rart fælleskab med sporten i fokus. Derfor har vi udformet nogle konkrete børne- og samværspolitikker, så forældre og klubmedlemmer trygt kan have tillid til, at klubben er et sikkert sted at være. Disse politikker tager udgangspunkt i vores vedtægter og værdier.

1)     Gribskov Basketball følger lovens krav til idrætsforeninger om indhentning af børneattester i forbindelse med nyansættelser af trænere eller andre med lederansvar for børn- og unge under 15 år. Herunder også bestyrelsesmedlemmer og ansatte. 

2)     Hvis ikke vi får samtykke til indhentning af børneattest, eller attesten viser sig at være positiv, nægtes man optag i Gribskov Basketball


4. Alkoholpolitik Som ungdomsmedlem i Gribskov Basketball er det ikke tilladt at indtage alkohol i forbindelse med klubaktiviteter (træning, stævner, træningslejre mv.). Man anses for at være ungdomsmedlem indtil man er 18 år gammel. Derudover henstiller vi til at alkoholindtag blandt seniorholdene tager hensyn til tilstedeværelsen af børn og unge. 


Det er ikke tilladt at indtage alkohol, hvis man er den ansvarshavende voksen i forbindelse med klubaktiviteter (træning, stævner, træningslejre mv.). Beruselse ved fremmøde er ligeledes uacceptabelt og kan i yderste konsekvens føre til eksklusion.


5. Inklusionspolitik 

I Gribskov Basketball er vi inkluderende overfor alle. Vi ønsker at alle har en god oplevelse i forening og at alle føler sig velkomne og trygge i klubbens miljø. Uanset religion, etnicitet, mm. er alle til enhver tid velkomne i Gribskov Basketball. Diskrimination af enhver slags vil blive set på meget alvorligt, og kan i værste tilfælde føre til udelukkelse af klubben.